Lokalkö


Här har du/ni möjlighet att göra en intresseanmälan för lokal och stå i vår lokalkö. I enlighet med GDPR samlar vi bara in den information som är nödvändig för ändamålet. Längst ned i formuläret har ni möjlighet att själva ge utförligare beskrivning av sökanden. Vi sparar intresseanmälan i ett år varefter den raderas. Önskar ni stå kvar längre i kön måste ni sända in en ny anmälan inom ett år och kryssa i rutan för förnyelse. När anmälan skickas sänds ett meddelande med de lämnade uppgifterna till sökandens e-postadress som bekräftelse. Du/ni kan när som helst begära att få del av de uppgifter vi har sparade om er eller begära att de raderas. Detta gör ni genom att sända ett meddelande till  info@3ma.se

Sökande

Lokaltyp och hyra

Information och önskemål